WWF Suomen ja Hirsala Golfin yhteistyö laajenee - uutuutena Itämeri-golf tapahtuma pe 7.6.

Hirsala Golf ja WWF Suomi ovat tehneet yhteistyötä jo useamman vuoden ajan, ja yhteistyö jatkuu aiempaa laajempana


WWF:n strategisena tavoitteena on yhteistyössä yritysten kanssa turvata luonnon monimuotoisuutta ja pienentää luonnonvarojen ylikulutusta eli ihmisen ekologista jalanjälkeä.

Hirsala Golf on jo usean vuoden ajan tukenut WWF:n luonnonsuojelutyötä ja kiinnittänyt huomiota paitsi ilmastonmuutoksen torjumiseen myös luonnon monimuotoisuuden vaalimiseen. Hienoa, että yhteistyömme jatkuu ja laajenee uusien yhteistyötuotteiden myötä. Lämmin kiitos Hirsala Golfille ja yhteistyöhön osallistuville pelaajille tuesta Itämeren suojelutyöllemme”, sanoo WWF Suomen yritysyhteistyön johtaja Annemi Usva-Vänttinen.

Yhteistyön ensisijaisena tavoitteena on kerätä varoja WWF:n Itämeren suojelutyöhön lahjoittamalla pelituotteiden myynnistä osuuksia WWF:lle. Hirsala Golf on tukenut Itämeren suojelutyötä syksystä 2020 alkaen.

Kaudella 2024 julkaistaan kuukausittain Kuukauden Hirsala Golf + WWF Suomi -tuote, jonka tuloista lahjoitetaan osuus WWF Suomelle Itämeren suojelutyöhön. Huhtikuun kampanjatuotteina ovat kaikki henkilökohtaiset sarjakortit, ja jokaisesta huhtikuun aikana ostetusta kampanjatuotteesta lahjoitetaan 10 € WWF Suomen kautta Itämeren suojeluun.

Samoin tulevalla kaudella Hirsalan avoimissa pari- ja joukkuekilpailuissa (kuukauden ensimmäisenä viikonloppuna toukokuulta alkaen) lahjoitetaan euro per osallistuja WWF Suomelle Itämeren suojelutyöhön.

”On ollut hienoa saada tehdä yhteistyötä WWF:n kanssa jo useita vuosia, ja osaltaan auttaa ilmastonmuutokseen liittyvien haasteiden torjumisessa ja Itämeren suojelussa – tänä vuonna yhteistyön uutena highlightina on kesäkuussa järjestettävä Itämerigolf.”, kertoo Hirsala Golf:n toimitusjohtaja Jussi Kuusela.

WWF Suomi järjestää Hirsala Golfin kanssa yhteistyössä Itämerigolfin perjantaina 7.6. Osallistumalla hyväntekeväisyystapahtumaan sinä tai yrityksesi voitte auttaa Itämerta. Golftapahtuman tuotot ohjataan WWF:n Itämeren suojelutyöhön. Tapahtumaan ilmoittautuminen tapahtuu Gamebookin kautta ja lisätietoja antaa Tiina Jussila (tiina.jussila(at)wwf.fi).

Hirsala Golf on palkittu useita kertoja Golfliiton ympäristöpalkinnolla ja valittu viime vuonna myös maailman vastuullisimpien kenttien joukkoon. Hirsala pyrkii kehittämään ympäristöä huomioivaa toimintaa jatkuvasti, ja WWF Suomi on mukana myös Hirsala Golf:n ympäristötyöryhmässä pohtimassa tulevia ratkaisuja. Vuoden 2023 merkittävimpänä nostona Hirsala Golf perusti 3,84 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen, joka sijaitsee Hirsalassa ja kuuluu maakunnallisesti arvokkaaseen Stormossenin keidassuohon.