Väylän 11 lampi laajenee kiertämään koko viheriöaluetta oikealla. Näyttävä kivimuuri tervehtii kaikkia Hirsalaan saapuvia ja reunustaa viheriötä!

Talven 2024 kehitysprojektit kentällä: Uudistuksia ja parannuksia pelikokemukseen!

Hirsala Golf valmistautuu jälleen innokkaasti uuteen kauteen. Talven 2024 aikana kentänhoito on tehnyt merkittäviä kehitysprojekteja kentällä, jotka tulevat parantamaan pelaajan kokonaisvaltaista golfelämystä Hirsalan luonnossa entisestään.


Näiden projektien keskiössä ovat väylän 11 viheriöalueen lammen laajennus, väylän 4 pelistrateginen muutos sekä väylän 13 tiialueen kosteikon kunnostus. Myös rangen nurmilyöntipaikka on ehostettu vastaamaan koko golfkeskuksen tasoa.

Tavoitteena on tarjota pelaajille entistä miellyttävämpiä ja visuaalisesti näyttävämpiä pelielämyksiä.

Väylä 11: Lammen laajennus

Yksi Hirsala Golfin keskeisimmistä hankkeista talven 2024 aikana on väylän 11 viheriökompleksin muokkaus ja lammen laajennus. Viheriöaluetta alunperin reunustaneet bunkkerit on poistettu ja lampea laajennetaan kiertämän viheriön taustaa ja oikeaa reunaa, luoden yhden kentän näyttävimmistä viheriöalueista. Tämä projekti on suunniteltu parantamaan sekä esteettistä että pelillistä kokemusta väylällä. Laajennus lisää lammen kokoa merkittävästi, mikä luo upean visuaalisen elementin viheriön ympäristöön, samalla luoden laajemman elinympäristön lammen eliöstölle. Lampi myös lisää hieman haastetta pelaajille, jotka joutuvat nyt harkitsemaan tarkemmin lyöntinsä suuntaa ja voimakkuutta välttääkseen lammen vaikutukset. Lähestyminen lyhyenä ennen viheriötä on turvallinen valinta jatkossakin, mutta oikeaan reunaan sijoitetut reiänpaikat haastavat pelaajan itseluottamusta! Tämä muutos tuo väylälle uutta syvyyttä ja tarjoaa pelaajille unohtumattomia hetkiä golfkierroksen aikana ja sen jälkeen.

Väylän 4 pelistrateginen muutos

Toinen merkittävä projekti talven 2024 aikana Hirsala Golfissa on väylän 4 pelistrateginen muutos, jossa tiialue on uusittu ja avauksessa pelissä olevat väyläbunkkerit ohjaavat peliä paremmin. Jatkolyönneillä eteen tulleet esteet on väylältä poistettu, tarjoten entistäkin houkuttelevamman turvallisen kakkoslyönnin. Toki entisellään pysyvä viheriökompleksi kutsuu yhä rohkeaa lähestymään suoraan kahdella.

Tämä päivitys on suunniteltu tarjoamaan pelaajille uusia haasteita ja parantamaan kentän pelillistä monipuolisuutta. Väylän 4 muutos sisältää muutoksia bunkkereihin ja lyöntipaikkojen sijoitteluun, mikä vaikuttaa suoraan pelaajien strategioihin ja päätöksiin. Uudet elementit lisäävät jännitystä ja vaativat pelaajilta tarkkuutta ja harkintaa, mikä tekee väylästä entistä kiehtovamman pelata.

Väylällä 4, avauslyönnin oikealla puolella olevan metsäsaarekkeen yhteyteen rakennetaan tyylikäs ja luonnollinen bunkkeri helpottamaan avauksen tähtäämistä ja napsimaan ohi sektorista meneviä avauksia talteen.

Väylän 13 tiialueen kosteikko ja uusitut lyöntipaikat

Kolmas tärkeä hanke, joka on toteutettu talven 2024 aikana, on väylän 13 tiialueen kosteikkoalue ja lyöntipaikkojen uudistus. Projektin tavoite on paranta tiialueen peliolosuhteita ja lyhentää hieman jo muuten erittäin haastavaa par 4 väylää sekä parantaa ympäröivän luonnon monimuotoisuutta ja ulkoasua.

Kosteikkoalue parantaa vieressä virtaavan veden puhdistumista golfkentän alueella ja sitoo ravinteita itseensä.Lisäksi tämä muutos tarjoaa pelaajille paremmat olosuhteet väylän aloituslyönnille ja nautittavamman ympäristön koko lyöntipaikkakompleksille.

Väylän etutii siirretään jopa 20 metriä edemmäs ja aiemmin ylilyötävän ojan toiselle puolelle.


Uusittu rangen tii

Myös rangen tiialue on uusittu vastaamaan koko harjoittelualueen visuaalista ilmettä ja laatua. Rangen tii tulee kevään aikana käyttöön ja jatkossa lyöminen tapahtuu lähes yksinomaan tasatulta nurmipinnalta, jossa hyödynnetään uusinta hybridinurmiteknologiaa. Hybridinurmi tulee ajan kanssa pelaamaan kuin luonnonnurmi, mutta sen kulutuksen kesto ja tiivistymisen ehkäiseminen ovat huomattavasti paremmalla tasolla, kuin aiemmin.

Rangen tii on todellinen taideteos, ja sitä reunustavat kuntta sekä kivimuurit maisemoden pelialueen yhdeksi luonnon kanssa.


Kaikki työstetyt väylät tulevat olemaan pelattavissa jo heti kauden alusta ja vain korjattuja sekä muokattuja elementtejä säästellään, kunnes myöhemmin keväällä ne on saatu viimeisteltyä ja pelipintojen kasvusto kuntoon!


​​​​​​​Rangen nurmilyöntipaikka on tasattu ja maisemoitu paremmin koko harjoitusalueen tasoa ja ulkoasua vastaavaksi, tarjoten mahdollisuuden upeaan golfkokemukseen jo heti lämmittelystä alkaen!