PAIKALLISSÄÄNNÖT

HIRSALA GOLFISSA VOIMASSA OLEVAT PAIKALLISSÄÄNNÖT
Voimassa 4.5.2023 alkaen

Ulkorajat ja kielletty alue (Range)

 • Missä punaiset estealuemerkinnät ovat kentän ulkoreunalla, estealue jatkuu äärettömästi.
 • Rangealueella pelaaminen on kielletty. Mikäli pallo päätyy rangealueelle (suojaverkkojen sisäpuolelle), sovelletaan estealueen sääntöjen mukaan. Koskee pelatessa väyliä 1 ja 10.Kiinteät haitat (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Kaikki mitta- ja tiimerkit ovat kiinteitä haittoja. Merkin poistaminen on kielletty.
 • Kaikki kentällä olevat hiekka-, sora- tai asfalttipäällysteiset tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja.
 • Klubitalo ja sen yhteydessä oleva pysäköintialue ovat kiinteitä haittoja.
 • Kentän alueella liikkuvat tai paikoillaan olevat, itsenäisesti toimivat ruohonleikkuulaitteet sekä niiden latauspisteet ovat kiinteitä haittoja.Epänormaalit kenttäolosuhteet (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)

 • Jos pelaajan pallo on kunnostettavalla alueella tai koskettaa sitä tai kunnostettava alue haittaa pelaajan lyöntiasentoa tai aiottua svingin vaatimaa tilaa, voi pelaaja vapautua ilman rangaistusta.
  • Kunnostettavaa aluetta ovat väyläkorkeuteen tai lyhyemmäksi leikatulla alueella sijaitsevat kentänhoitotyön jäljet, kuten salaojitustyön jättämät jäljet, vaikka niitä ei olisi erikseen merkitty.

Bunkkeri

 • Bunkkerissa olevat veden aiheuttamat syvät valumaurat ovat kunnostettavaa aluetta.
 • Bunkkeri täynnä tilapäistä vettä eli tulviva bunkkeri on yleisellä pelialueella oleva kunnostettava alue eikä ole enää bunkkeri.

Muurahaispesät

 • Kentällä olevat isot tai kovat muurahaispesät ovat kunnostettavia alueita, joista saa vapautua säännön 16.1 nojalla.Kiinteät haitat lähellä viheriötä esim. sprinklerin kannet (vapautuminen säännön 16.1 mukaisesti)
Pelaajalla on käytössään myös seuraavat vapautumisvaihtoehdot, kun kiinteät haitat ovat viheriöllä tai lähellä viheriötä ja pelaajan pelilinjalla:
Pallon ollessa yleisellä pelialueella. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b mukaisesti kiinteänhaitan ollessa:

 • Pelilinjalla, ja se on:
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä viheriöstä, ja
  • Enintään kahden mailanmitan etäisyydellä pallosta

Poikkeus – Vapautumista ei sallita, jos pelilinja ei ole tarkoituksenmukainen. Vapautumista ei sallita tämän paikallissäännön perusteella, jos pelaaja valitsee pelilinjan, joka on selkeästi epätarkoituksenmukainen.


Hakekasat
Puiden ja pensaiden juuressa oleva puuhake on osa yleistä pelialuetta. Yksittäiset hakkeen palat ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 15-1a mukaisesti.


Rangaistus paikallissääntöjen rikkomisesta
Lyöntipelissä kaksi lyöntiä ja reikäpelissä reiän menetys.


Estealueet
Väylällä 3 väylän pelisuunnassa oikealla puolella oleva, metsän reunaan rajoittuva estealue, joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen.
Väylällä 7 pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva estealue jatkuu äärettömyyteen.
Väylällä 8 pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva estealue jatkuu äärettömyyteen.
Väylällä 9 pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva estealue jatkuu äärettömyyteen
Väylällä 11 pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva estealue jatkuu äärettömyyteen
Väylällä 15 pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva, yksityisalueeseen rajoittuva estealue, joka on merkitty vain toiselta puolelta, jatkuu äärettömyyteen.
Väylällä 16 pelisuunnassa vasemmalla puolella oleva estealue jatkuu äärettömyyteen.
Väylällä 18 pelisuunnassa oikealla puolella oleva estealue rajautuu parkkipaikan väylänpuoleiseen reunaan ilman erillisiä merkintöjä.