Ympäristötyöryhmä kokoontui jälleen kehittämään Hirsalan vastuullisuustyötä

Hirsala Golf:n ympäristötyöryhmä kokoontui maaliskuun puolivälissä käymään läpi ja kehittämään Hirsalan ympäristöasioita. Työryhmässä oli edustusta muun muassa Hirsala Golf Oy:n hallituksesta, Hirsala Golf ry:n johtokunnasta, Hirsalan Golf:n johdosta ja henkilöstöstä sekä GEO-sertifikaattiauditoinnista.

Asiantuntijoita WWF:stä, Ympäristöministeriöstä, Suomen Golfliitosta sekä kasvinsuojelun toimialalta työskentelee myös osana työryhmää kommentoimassa ja kehittämässä Hirsalan toimintaa golfalan edelläkävijänä.

Kokouksessa ryhmän puheenjohtaja Janne Lehto esitteli kansallista Golfkenttä 2030 suunnitelmaa sekä golfalan vaikutusmahdollisuuksia YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumisen tukemisessa (sis. mm. ilmastovaikutusten pienentäminen ja ilmastomuutokseen varautuminen, golfkenttäalueen luonnon monimuotoisuus ja -käyttöisyys, ympäristökuormituksen pienentäminen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuus, avoin viestintä ja läpinäkyvä raportointi, jätteiden vähentäminen ja hyödyntäminen) sekä Hirsala Golf:n ympäristöjärjestelmää.

Lehto esitteli myös Hirsala Golf:n GEO / OnCourse -tuloskorttia vuodelta 2022, joka osoitti hienoa kehitystä kohti entistäkin vastuullisempaa toimintaa.

Kokouksessa kerrattiin vuoden 2022 toimenpiteitä eri osa-alueilla kuten:

 • Luonto
  • Finnträskinojan mäti-istutus (maaliskuu 2022) – kuudes vuosi = aloitettu 2017
  • Vesistöjen biodiversiteettitukimus yhteistyössä FGA:n, WWF:n ja Helsingin yliopiston kanssa
  • Luontopolun rakentaminen kentän väylien varrelle
 • Resurssit
  • Aurinkopaneelijärjestelmän asentaminen klubitalon katolle
  • Klubitalon päälämmityslähteen vaihtaminen ilmalämpöpumppuihin
  • Kentän olosuhteiden (valo ja ilmavirta) ja ympäröivän metsäalueen (mänty & kanervametsä) kehittämistä suunnitelman mukaisesti
  • Robotiikan käyttöönoton laajentaminen (kaikki paitsi 5 väylää)
  • Huoltohallin jätehuollon ja kierrätyksen kehittäminen
  • Huoltohallin, klubitalon ja katuvalaistuksen vaihtaminen LED-valaistukseen
  • Veteen lyötyjen golfpallojen keräämisen tehostaminen yhteistyössä sukeltajien kanssa
  • Testaamista kemikaalittomasta viheriöhoidon vaihtoehdosta yhteistyössä Bernerin kanssa
  • Kiinteistöjen saippua- ja paperiannostelijoiden päivittäminen uusiin, joiden avulla materiaalinkulutus putoaa noin 45 %
 • Yhteisö
  • Klubitalon talvikäytettävyyden parantaminen alakerran sisäharjoittelutilojen rakentamisella yhteistyössä M&R Golf Schoolin kanssa
  • Hirsala Golf mukana STERF ROBOGOLF- tutkimuksessa vuosina 2021-2022
  • Hirsala Golf mukana Minnesotan yliopiston&STERF tutkimuksessa- Winter Turf

Aiempien vuosien projekteja

 • Finnträskinojan mäti-istutusta ja ojan peruskunnostus yhteistyössä K-Kalapokujen ja WWF Suomen kanssa
 • Uusien villikukkaniittyalueiden luominen rangen ympärille rakennusprojektin
  yhteydessä
 • Kentänhoidon kaluston polttoaineen vaihtamista uusiutuvaan, ympäristöystävällisempään ratkaisuun
 • Robotiikan käyttöönotto kaikilla viheriönympäryksillä
 • Jätehuollon ja kierrätyksen kehittämistä
 • Uusien kenttäroskakorien rakentamista vanhoista öljytynnyreistä
 • Valaistuksen vaihtamista LED-valaistukseen
 • Kuuden uuden sähköauton latauspaikan asentamista asiakaskäyttöön
 • Veteen lyötyjen golfpallojen keräämisen tehostamista yhteistyössä sukeltajien kanssa
 • Uusien tiimerkkien rakentamista lähipelialueen rakentamisen tieltä väistyneen männyn
  oksista
 • Yhteistyötä WWF:n kanssa
 • Klubitalon talvikäytettävyyden parantamista alakerran sisäharjoittelutilojen
  rakentamisella yhteistyössä M&R Golf Schoolin kanssa
 • GEO –logon näkyvyyttä kenttäalueella uusissa viheriölipuissa
 • Hirsala Golf mukana STERF ROBOGOLF- tutkimuksessa vuosina 2021-2022
 • Hirsala Golf mukana Minnesotan yliopiston&STERF tutkimuksessa- Winter Turf
 • Kenttäalueen monikäyttöisyyden kehittämistä kahden padelkentän rakentamisen
  myötä


Tulevina tavoitteina, toimenpiteinä ja kehityskohteina vuosille 2023 ja 2024 nousivat esille mm. seuraavat asiat:

 • Vieraslajien kontrolloiminen/hävittäminen – komealupiini, kurtturuusu, keltamajavankaali
 • Finnträskinojan mäti-istutus (maaliskuu 2023)
 • Ostaminen suosimalla paikallisia ympäristösertifioituja toimijoita aina kun mahdollista ja luomalla Hirsalan oma malli vastuulliselle hankinnalle
 • Aurinkopaneelit huoltohallin katolle
 • Huoltohallin lämmitys- ja viilennyslaitteiston osittainen korvaaminen ilmalämpöpumpuilla.
 • Robotiikan hyödyntäminen väylähoidossa 100 % laajuudessa
 • LED-valaistuspäivityksen viimeistely
 • Ympäristöviestinnän vahvistaminen
 • Environmental (Green) wall- nettisivut ja klubi – GEO highlight nostot ja linkit luontoselvityksiin tms.
 • Linnustokartoituksen toteuttaminen
 • Kastelujärjestelmän peruskorjaus ja tehokkuuden kehittäminen
 • Kenttäalueen monikäyttöisyyden kehittäminen

Kokouksessa hahmoteltiin myös tulevien vuosien vastaavia toimenpiteitä. Työryhmä kokoontuu seuraavan kerran maaliskuussa 2024 ja työryhmän työhön osallistumaan otetaan avoimia hakemuksia vastaan sähköpostitse info(at)hirsalagolf.fi (otsikko ”ympäristötyöryhmä”).